>> Τα νέα μας


   

Οδηγός για τη λειτουργία Hybrid IT

23/07/2018


Οδηγός για τη λειτουργία Hybrid IT

Η επιτυχής ανάπτυξη και αξιοποίηση hybrid computing εξαρτάται από ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας. Όταν υλοποιηθούν σωστά, οι Hybrid IT δραστηριότητες επιτρέπουν ένα πρωτοφανές επίπεδο ευελιξίας στην ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων και την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και επιχειρηματικών ευκαιριών.

Το Hybrid IT είναι βελτιωμένο για knowledge worker-focused εφαρμογές, αλλά πολύπλοκες λειτουργίες και εφαρμογές από μεγάλες αναλύσεις δεδομένων έως τεράστιες βάσεις δεδομένων είναι επίσης κατάλληλες σε ένα σωστά διαχειριζόμενο περιβάλλον Hybrid IT.

Οι Hybrid IT δραστηριότητες επικεντρώνονται:

➢ Στην απλοποίηση ανάπτυξης server και εφαρμογών

➢ Στο να κάνουν αόρατο το resource management στον τελικό χρήστη

➢ Στην παροχή security για υποδομή και δεδομένα 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Hybrid IT