Ένωση Νέας Περάμου - Μεγάρων


   

Ο αθλητισμός αποτελεί μία εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής που έχει άµεση σχέση µε την υγεία, την ψυχαγωγία, την πνευµατική και ηθική καλλιέργεια του ανθρώπου.
Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η GeniusNet AE προχώρησε το 2018 σε δωρεά χρημάτων στην ομάδα μπάσκετ «Ένωση Νέας Περάμου-Μεγάρων», στηρίζοντας μια ομάδα νέων αθλητών στην επιδίωξη των στόχων και ονείρων τους.