Πολυτεχνείο Κρήτης


   

Στα πλαίσια της εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Geniusnet AE επέλεξε να στηρίξει το έτος 2017 τα νέα μυαλά της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Μέσω εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργασίας, σταθήκαμε στο πλευρό μιας ομάδας φοιτητών με σκοπό την υλοποίηση της πρακτικής εργασίας τους στο πλαίσιο του μαθήματος "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων".

Γιατί μια επιχείρηση οφείλει να είναι δίπλα στους νέους...