1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου


   

Η GENIUSNET AE χαρίζει έναν Υπολογιστή στο 1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου

 

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας η GeniusNet AE προσέφερε έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για τα εργαστήρια του 1ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.

 

Η μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα είναι η εκπαίδευση και προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι να βοηθούμε, κατά το δυνατόν, σχολεία και παιδιά να κτίζουν το μέλλον τους.