Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ


   

Στα πλαίσια της εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επιλέξαμε να υποστηρίξουμε το 2017 την Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ προχωρώντας σε δωρεά χρημάτων τα οποία θα διατεθούν για την αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Το ΕΛΙΖΑ είναι από τις ελάχιστες εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα που ασχολούνται με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση,
και η μόνη που δίνει έμφαση στην προσχολική ηλικία.

Ο στόχος του σωματείου είναι να μεγαλώνουν όλα τα παιδιά σε ασφαλές περιβάλλον, μακριά από κάθε μορφή κακοποίησης και παραμέλησης. 

 

Και συνεχίζουμε να είμαστε αρωγοί όπου υπάρχει ανάγκη με στόχο την βελτίωση των συνθηκών των αδύναμων συνανθρώπων μας...