Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παίδων


   

Φέτος, αντί για κάρτες, η GENIUSNET AE προσέφερε βοήθεια στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών.

 

Το Χριστοδούλειο είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυμα που αναλαμβάνει τη φροντίδα μικρών κοριτσιών τα οποία για διάφορους λόγους έχουν βρεθεί σε δυσμενή θέση και έχουν την ανάγκη μας.