ΕΣΠΑ 2014-2020


   

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020


Τέσσερα νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση από 50% έως και 100% υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων αναμένεται να δημοσιευθούν εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

→Η προκήρυξη των Προγραμμάτων, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr

 

Αναλυτικά: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp