Το ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα μας είναι απρόβλεπτο, λόγω της γεωγραφικής δομής της, και συχνά λόγω των καιρικών φαινομένων προκαλούνται βλάβες στο δίκτυο. Αυτές οι διακοπές ρεύματος ή οι απότομες εναλλαγές της τάσης είναι ικανές να προξενήσουν μεγάλες ζημιές σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρει η ΔΕΗ, ότι οι διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αναπόφευκτες όχι μόνο στην περίπτωση των έκτακτων καταστάσεων, αλλά και υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Για παράδειγμα:

  • κατά την πτώση κεραυνού σε ακραία καιρικά φαινόμενα
  • με την παρουσία πουλιών που προκαλούν βραχυκύκλωμα
  • σε περίπτωση κοπής υπόγειου καλωδίου ή αγωγού εναέριου δικτύου της ΔΕΗ
  • κατά την επαναφορά ρεύματος μετά από διακοπή και πολλοί ακόμη λόγοι…

Έτσι, για να προστατεύσουμε τις συσκευές μας από το να "παραδώσουν πνεύμα" σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και τα δεδομένα που μπορεί να χαθούν από ένα απότομο shut down, οφείλουμε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα εκ των προτέρων! Η απάντηση; UPS


→ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή καλέστε μας απευθείας στο 210-6898818! ←