Η Geniusnet εξειδικεύεται στα προγράμματα της Unisoft:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ,  ATLANTIS ERP, ATLANTIS ERP Entry, ATLANTIS CRM και μισθοδοσία ATLANTIS PAYROLL

 

H Geniusnet, ένα από τα μεγαλύτερα U.P.B.C. κέντρα της Unisoft (UNISOFT PROFESSIONAL BUSINESS CENTER) προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από την πολυπλοκότητα των εφαρμογών αυτή που καλύπτει τις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που κάθε μέρα γίνεται πιο ανταγωνιστικό.
H Geniusnet έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει, τόσο σε εταιρείες που ξεκινούν τώρα την μηχανογράφησή τους όσο και σε εταιρείες που έχουν αναπτύξει σημαντική υποδομή πληροφοριακών συστημάτων, μια σειρά δραστηριοτήτων αναλαμβάνοντας:

  • Πώληση όλων των προγραμμάτων UNISOFT 
  • Υποστήριξη στα προγράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ATLANTIS Entry και ATLANTIS ERP
  • Παραμετροποίηση στα προγράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ATLANTIS Entry και ATLANTIS ERP
  • Εκπαίδευση χρηστών στα προγράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ATLANTIS Entry και ATLANTIS ERP
  • Συμβόλαια συντήρησης για όλες τις εφαρμογές
  • Ειδικές εξωτερικές εφαρμογές που συνεργάζονται με αυτά
  • Εξειδίκευση σε προγράμματα μισθοδοσίας ATLANTIS payroll

Δείτε εδώ: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018