Συμβόλαια Συντήρησης


   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

H Geniusnet προσφέρει συμβόλαια συντήρησης στις επιχειρήσεις στοχεύοντας την πλήρη κάλυψη τόσο του μηχανογραφικού όσο και του δικτυακού εξοπλισμού τους. Έχουμε σχεδιάσει και προσφέρουμε ποικιλία συμβολαίων συντήρησης με ιδιαίτερα συμφέροντες όρους έτσι ώστε να είναι προσιτά ακόμα και σε μικρές εταιρείες. Τα συμβόλαια καλύπτουν ανά περίπτωση από τηλεφωνική υποστήριξη μέχρι εβδομαδιαίες επισκέψεις τεχνικών. Το ετήσιο κόστος των συμβολαίων κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε το συμβόλαιο που ταιριάζει καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας σας.

 

Ενδεικτικά οι τύποι συμβολαίων είναι οι κάτωθι:

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Το συμβόλαιο περιλαμβάνει διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη, άμεση προτεραιότητα και έκπτωση στην επίσκεψη του τεχνικού, όποτε χρειαστεί. Η maximum απόκριση του τεχνικού είναι εντός 2 εργάσιμων ημερών.
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25
  Το συμβόλαιο περιλαμβάνει διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη, άμεση προτεραιότητα, δωρεάν επίσκεψη τεχνικού 2 ώρες κάθε μήνα για έλεγχο και επίλυση προβλημάτων και έκπτωση στην EXTRA επίσκεψη του τεχνικού, όποτε χρειαστεί. Η maximum απόκριση του τεχνικού είναι εντός 1 εργάσιμης  ημέρας.
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 50
  Το συμβόλαιο περιλαμβάνει διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη, άμεση προτεραιότητα, δωρεάν επίσκεψη τεχνικού 4 ώρες κάθε μήνα για έλεγχο και επίλυση προβλημάτων και έκπτωση στην EXTRA επίσκεψη του τεχνικού, όποτε χρειαστεί. Η maximum απόκριση του τεχνικού είναι εντός 1 εργάσιμης  ημέρας.
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 100
  Το συμβόλαιο περιλαμβάνει διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη, άμεση προτεραιότητα, δωρεάν επίσκεψη τεχνικού 8 ώρες κάθε μήνα για έλεγχο και επίλυση προβλημάτων και έκπτωση στην EXTRA επίσκεψη του τεχνικού όποτε χρειαστεί. Η maximum απόκριση του τεχνικού είναι εντός 1 εργάσιμης  ημέρας.