Υποστήριξη Hardware


   

Για την εταιρεία GENIUSNET η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι μια
ουσιαστικής σημασίας διαδικασία.


Μετά από πολυετή γνώση και εμπειρία, ειδικεύεται στην υποστήριξη των πελατών της και στο κομμάτι του HARDWARE (servers, δίκτυα, computers, notebooks, printers, monitors και περιφερειακών) τόσο σε παλαιές όσο και σε νέες εγκαταστάσεις και προιόντα.

→Στόχος είναι η ολοκληρωμένη και ποιοτική υποστήριξη του πελάτη και αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή εκπαίδευση των τεχνικών και μηχανικών μας, οι οποίοι έχουν υψηλό βαθμό κατάρτισης και συνεχή πιστοποίηση από τους ηγέτες της αγοράς όπως η MICROSOFT και η HEWLETT PACKARD.


Προκειμένου να εξυπηρετούμε  με ταχύτητα και υπευθυνότητα  τις ανάγκες του πελάτη μας έχουμε σχεδιάσει και προσφέρουμε ποικιλία συμβολαίων συντήρησης με ιδιαίτερα συμφέροντες όρους ώστε να καλύπτουν μικρές και μεσαίες εταιρείες.