Υποστήριξη Δικτύων


   

Το τμήμα Δικτύων της GENIUSNET AE είναι εξειδικευμένο σε δίκτυα Microsoft, σε απομακρυσμένες επικοινωνίες και σε Virtual Private Networks (VPN). Προσφέρει τις καλύτερες λύσεις και μπορεί:

  • Να αναλάβει από την αρχή την μελέτη, τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός δικτύου τοπικού (LAN) ή απομακρυσμένου (WAN).

  • Να σχεδιάσει με χαμηλό κόστος ένα βελτιστοποιημένο δίκτυο που ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες wireless LAN, Gigabit, Ethernet, VOIP στο δίκτυό σας.

  • Να μελετήσει και να προσδιορίσει την αύξηση κίνησης του LAN, και να προτείνει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις με το μικρότερο κόστος.

  • Να σχεδιάσει πλήρως ένα τοπικό δίκτυο (LAN)  “end to end” και να πιστοποιήσει την λειτουργία του.

  • Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει συνδέσεις απομακρυσμένων δικτύων με τεχνολογίες VPN / ασύρματες συνδέσεις / μέσω μισθωμένων γραμμών, με στόχο την on-line σύνδεση υποκαταστημάτων και κεντρικών γραφείων.

  • Να σχεδιάσει HoneyPot και να διεξάγει Special Attack ώστε να προσδιορίσει επικίνδυνα σημεία και να πιστοποιήσει εναλλακτικές λύσεις.