Ολική Υποστήριξη-Total Support


   

Η Geniusnet εξειδικεύεται στην παροχή TOTAL SUPPORT στις επιχειρήσεις.

 

Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας, ως προς τους πελάτες μας, είναι:

  • Να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη
  • Η ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις του πελάτη να είναι ταχύτατη και με επικοινωνία υψηλής ποιότητας

H Geniusnet έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει τόσο σε εταιρείες που ξεκινούν τώρα την μηχανογράφησή τους, όσο και σε εταιρείες που έχουν αναπτύξει σημαντική υποδομή πληροφοριακών συστημάτων καθώς και σε πολυεθνικές εταιρείες, μια σειρά δραστηριοτήτων αναλαμβάνοντας:
 

•Υποστήριξη Δικτύων                             •Υποστήριξη Hardware

•Υποστήριξη Επικοινωνιών                      •System Software

•Hosting εφαρμογών                              •Commercial Software

•Clouding