Δραστηριότητες


   

  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων, hardware και software

  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Microsoft, Hewlett Packard και UNISOFT Software          

  • Επισκευές hardware

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης & παραμετροποίησης UNISOFT Software, Microsoft, Hewlett Packard και Watchguard

  • Υπηρεσίες internet

  • Εμπορία Η/Υ, περιφερειακών και λογισμικού