>> Η Εταιρεία


   

Η Geniusnet AE είναι μια εταιρεία Πληροφορικής, η οποία παρέχει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, μέσω μιας δυναμικής ομάδας από καταρτισμένους-πιστοποιημένους μηχανικούς, που εξειδικεύονται στις τεχνολογίες πληροφοριών, την εφαρμογή τους στον επαγγελματικό τομέα και τα κατανεμημένα δίκτυα (distributed networks).


Η Geniusnet AE παρέχει καινοτόμες λύσεις σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, συνδυάζοντάς τις και προσαρμόζοντάς τις στις ανάγκες που έχει κάθε εταιρεία.

Διαθέτει μία ευέλικτη ομάδα ανθρώπων με σημαντικές γνώσεις και σπουδές όχι μόνο στο αντικείμενο της πληροφορικής τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων, αλλά και στο αντικείμενο της οργάνωσης των επιχειρήσεων. Έτσι μπορεί να εντοπίζει τις ανάγκες των πελατών της και να μετατρέπει τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε επιχειρηματικά πλεονεκτήματα για αυτούς.

 

H Geniusnet είναι ειδικευμένη στους τομείς:

 • Microsoft Small Business
 • HyperV
 • Application Integration
 • Volume Licensing
 • Management & Virtualization
 • Exchange
 • Content Management
 • Cloud SPECIALIZED

Η Geniusnet, κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2003, εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και της παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών  σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (B2B σε S&MB), καθώς και Οργανισμούς (Πανεπιστήμια , φορείς Υγείας κλπ).

Αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη της εταιρείας AMMOS COMPUTERS η οποία είχε διαρκή παρουσία στο χώρο της πληροφορικής από το 1989. Ιδρυτές της Geniusnet και βασικοί μέτοχοι, οι  Βασίλης Νικολάου και Γεωργία Μαμαλάκη  έχουν μακρά προϋπηρεσία στον τομέα της πληροφορικής και της χρηματοοικονομικής υποστήριξης αλλά και των επιχειρήσεων γενικότερα.

Η συνεχής προσπάθεια της Geniusnet AE για καινοτομία και η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τομείς της πληροφορικής, την έχουν αναδείξει σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

 

 

____________________________________________________________________________________

 

GeniusNet SA is a high technology oriented computer company, which provides high tech services.
It is comprised of a dynamic team of highly skilled and certified engineers specializing in information technologies and distributed networks applied on the business field. Our continuous effort for innovation and major expertise in modern IT fields made it one of the top companies in the high-tech business field.

GeniusNet SA provides innovative solutions to businesses, making use of the most modern technologies by combining and adapting them to the needs of each company. It has a flexible group of people with important knowledge and studies not only in the field of information technology and modern methods, but also in the object of business administration. Thus, it can identify the needs of its customers and convert the possibilities that the new technology has to offer, to business benefits for them.  

GeniusNet specializes in the fields of:

 •          Microsoft Small Business Products
 •          Virtualization
 •          Application Integration
 •          Volume Licensing
 •          System Center
 •          Exchange On-Premise
 •          Content Management Systems
 •          Cloud Solutions

GeniusNet is a leader in the provision of IT services and products.
Founded in August 2003, the company is based in Chalandri, Attica, and is active in the IT services sector for Small and Medium sized Businesses (B2B to S & MB) and Organizations (Universities, healthcare providers etc.). GeniusNet is also a continuation and transformation of the company "Ammos Computers" which has been in the field of information technology since 1989.

Founders of GeniusNet and key shareholders, Vassilis Nikolaou and Georgia Mamalaki, have a long experience in IT and financial support sectors as well as business administration in general.